Kontakt

Kontakt

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Witko – KWW Marcina Witko

Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego:

Marta Barbara Goździk 

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego:

Agnieszka Anna Pacholska

adres e-mail:

kwwmarcinwitko@o2.pl