Informacja dotycząca miejsc do ekspozycji materiałów wyborczych.

Komitetom wyborczym nie wolno przyjmować korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym (np. darowizn rzeczowych, darmowych usług), z wyjątkiem:

  • nieodpłatnych usług polegających na rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne,
  • pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne,
  • wykorzystania przedmiotów i urządzeń, w tym pojazdów mechanicznych, udostępnianych nieodpłatnie przez osoby fizyczne,
  • nieodpłatnego udostępniania miejsc do ekspozycji materiałów wyborczych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie reklamy

(art. 132 § 5 Kodeksu wyborczego).

Inne usługi mogą być świadczone na rzecz komitetu wyborczego wyłącznie odpłatnie. Naruszenie zakazu określonego w art. 132 § 5 Kodeksu wyborczego stanowi występek określony w art. 507 Kodeksu wyborczego, zagrożony grzywną od 1 000 zł do 100 000 zł.

Wpłaty na KWW Marcina Witko

Uprzejmie informujemy, że wpłat na Fundusz Wyborczy KWW Marcina Witko należy dokonywać na nr konta:

38 1240 3145 1111 0010 8480 5767

Przypominamy, że niedozwolone są wpłaty gotówkowe w kasie banku, a także w urzędach pocztowych.

Poniżej wzór, wg którego należy wypełnić przelew.

Banery do pobrania

Prezentujemy baner Komitetu Wyborczego Wyborców Marcina Witko.

Klikając na baner przenosimy się do strony, z której możemy pobrać wszystkie banery naszej drużyny!

Udostępniajcie je na swoich profilach i wśród znajomych!