Nasz program

1. Najważniejsi są mieszkańcy

– wybudujemy żłobek

– wprowadzimy program popołudniowej opieki nad maluchami – „Oddech dla rodzica”

– uruchomimy rowery miejskie

– stworzymy rady dzielnic z własnymi budżetami

– wprowadzimy tańsze paliwo na stacji MZK

– poszerzymy odbudowany w tej kadencji monitoring miejski dla większego bezpieczeństwa mieszkańców

– będziemy rozbudowywać kartę tomaszowianina

– będziemy wspierać seniorów i niepełnosprawnych m.in. przez likwidację barier architektonicznych

– przeprowadzimy nowe inwestycje sportowe

– udostępnimy nowe ogólnodostępne obiekty rekreacyjne

2. Najważniejsze jest zdrowie

– będziemy chcieli przejąć odpowiedzialność za zdrowie tomaszowian poprzez objęcie udziałów w tomaszowskim szpitalu

– Rozbudujemy Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, wprowadzimy zabiegi medyczne

– wprowadzimy „bon zdrowia dla seniora” i kopertę życia

– będziemy prowadzić profilaktykę zdrowotna w szkołach

– zaoferujemy szczepienia przeciwko HPV

– stworzymy punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

– będziemy kontynuować działania na rzecz czystego powietrza

3. Najważniejsza jest oświata

– uruchomimy Miejski Program Wspierania Talentów

– będziemy kontynuować inwestycje w Infrastrukturę szkolną

– będziemy prowadzić edukację przedsiębiorczości

– wprowadzimy konkursy na ciekawe programy edukacyjne dla nauczycieli

– zapewnimy współpracę między placówkami oświatowymi na różnym poziomie edukacji /podstawowe, średnie, uniwersytety/.

4. Najważniejszy jest rozwój

– będziemy wspierać start-upy

– uwolnimy kolejne tereny inwestycyjne

– będziemy współpracować z lokalnymi przedsiębiorcami

– zbudujemy wodny park zabaw

– stworzymy niebrowską przestrzeń rekreacji i wypoczynku – „Park Niebrowski”

– będziemy walczyć o Tomaszów na prawach powiatu

– będziemy nadal lobbować na rzecz rozbudowy sieci gazowniczej

– będziemy kontynuować rozbudowę sieci ciepłowniczej

– będziemy zabiegać o niezbędną samowystarczalność energetyczną

– będziemy pozyskiwać kolejne miliony złotych dla Tomaszowa

– utrwalimy pozytywny wizerunek miasta

– zapewnimy kontynuacje programu budowy dróg lokalnych

– wprowadzimy niższe podatki od środków transportu

– będziemy kontynuować Program Rewitalizacji – Park im. Solidarność – Zielone Płuca Miasta

– będziemy prowadzić kolejne programy mieszkaniowe

 

Najważniejszy jest Tomaszów !