Marcin Witko

Marcin Witko

Urodził się 23 lipca 1971 r. w Głownie. Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, członek Narodowej Rady Rozwoju.

Ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi z tytułem magistra sztuki, a następnie studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Zarządzanie w Oświacie i Dydaktyka Przedsiębiorczości, oraz kursy z zakresu prawa spółek handlowych, samorządności, organizacji i zarządzania. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel i instruktor artystyczny w placówkach oświatowych i kulturalnych.

Doświadczony samorządowiec, radny Rady Powiatu Tomaszowskiego oraz Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. W latach 2011-2014 był posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pracował w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Zdrowia, Komisji nadzwyczajnej do rozpatrywania projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Od 2014 roku jest prezydentem Tomaszowa Mazowieckiego.

W 2015 roku został członkiem sekcji samorząd i polityka spójności  w Narodowej Radzie Rozwoju powołanej przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Jest ekspertem Krajowej Izby Gospodarczej.

Jest szczęśliwym mężem i ojcem dwóch córek: Alicji i Marii.